Üldised tarne- ja müügitingimused (UTEC Oy, 10.12.2012)

 

 1. Hinnad
  Saadetites, arvetes, tellimustes, tellimuskinnitustes, pakkumistes ja hinnakirjades olevad näidatud hinnad on koos käibemaksuga vabalt müüja laos, või kui ei ole teisiti märgitud. Kõik koduleheküljel näidatud hinnad on koos käibemaksuga.

  Me jätame endale õiguse muuta hindu ilma etteteatamata.

  Kui tolli-, käibemaksu-, või muudes kauba tarnes liituvates üldistes maksudes toimuvad muudatused ennem tarnepäeva, siis on müüjal õigus muuta kauba hinda samavõrra, kui on muutunud hinnad või maksud mõjutanud kauba hinda.
 2. Valuuta
  Kui hinna lähtekoht on välisvaluuta, siis hind põhineb Soome Panga vastavatele valuuta müügikurssidele pakkumispäeval, või kui ei ole teisiti märgitud. Kui valuutakurss muutub, siis on müüjal õigus muuta ka samavõrra hindu.
 3. Pakendamine
  Hinnakirjades ja kataloogides näidatud hinnad tähendavad pakendatud, tarnevalmis kaupa.
 4. Tarnetingimus
  Tarnetingimus on vabalt müüja laos, või kui ei ole teisiti märgitud.
 5. Tarneaeg
  Kui tarneajaks ei ole erikokkulepet, siis müüja määrab ise tarneaja. Kaup saadetakse teele kliendile tellimuste järjekorras tööpäeva jooksul, kui tellitud tooted on tellimishetkel müüja laos.

  Vahemüügitingimust kohaldatakse pakkumistele kohe laost, millal laos olev toode võib pakkumise kehtivuse jooksul müüa teisele kliendile.

  Kui kauba valmistaja või isik, kellelt müüja kauba hangib, ei ole täitnud lepingut ja müüjal kauba tarne selletõttu hilineb, siis ei ole müüja kohustatud kompenseerima ostjale sellest võinud tekkida kulusid (Soome äriseadus 34 §).
 6. Järeltarned.
  Kui toodet ei ole tellimishetkel müüja laos, siis toode jääb järeltarnesse, või kui ei ole teisti kokkulepitud.
 7. Arveldusmüük
  Arveldusmüük eeldab arvelduskonto avamist.

  Arveldusmüügil järgib tellimisleht ja –number tellimust. Taotleja peab nõudel esitama isikut tõendava dokumendi. Eranditult kontrollitakse kliendi krediidiajalugu.
 8. Maksetingimus
  Maksetähtaeg on arveldusmüügi kliendile 7 päeva neto, või kui ei ole teisiti kokkulepitud. Maksetähtaega alustatakse lugema arve esitamise päevast.

  Müüja ei võta tasu väikearvelisast, või kui ei ole teisiti kokkulepitud.

  Võimalikud tarnekulud lisatakse arve lõppsummale. Kiir- ja eritarnetel lisatakse antud kuludele vastav lisatasu.
 9. Viivis
  Müüjal on õigus maksetähtaja hilinemisel ja  ületamisel küsida viivist vastavalt (Soome) rahandusministeeriumi poolt antud soovitusele.
 10. Omandiõigus
  Tarnitud kaup on müüja omanduses niikaua, kuni kauba hind on täielikult tasutud. Kauba vastutusrisk läheb ostjale kauba üleandmisel.
 11. Märkused
  Kauba koguse või liigi kohta käivad märkused on kohustuslik teha 8 tööpäeva jooksul pärast kauba vastuvõtmisest.
 12. Saadetise sisu kontrollimine
  Ostja on kohustatud kontrollima vastuvõetud tooted. Müüja ei vastuta tarnevigade tõttu vale toote kasutamisel tekkinud kahju eest.
 13. Tagastamised
  Kaubatehing on siduv ja müüjal ei ole kohustust aktsepteerida kauba tagastust, või kui ei ole teisiti kokkulepitud. Kokkuleppe alusel tarnitud kaup võetakse tagasi ja makstakse raha antud kauba eest tagasi ainult niisugusel tingimusel, kui müüja on heakskiitnud tagastuse. Niisugune kaup võetakse tagasi ainult siis, kui see on originaalpakendis ja –seisukorras.

  Kui müüja on heakskiitnud tagastuse, siis teavitab ostja oma nime ja aadressi, saadetise või arve numbri, tagastuse põhjuse ja isiku, kellega on tagastus kokkulepitud. Hoolduse- ja garantiitagastustel peab olema lisaks veaselgitus. Puudulikke tagastusi ei käsitleta.

  Tagastatud kaup saadetakse tavapostiga, mille saatekulud maksab ostja. Müüja ei hüvita tagastuskauba tarnekulusid. Tagastavad tooted on pakendatud eraldi näiteks originaalpostipakki.Tagastavas tootes või toote omas pakendis ei tohi olla aadressikleebiseid,  jne, tagastatud toode pakendatult peab olema müügikõlblik. 
 14. Garantii
  Müüja annab tarnitud toodetele 1- aastase garantii materjalidele ja valmistusele. Garantiiaeg algab toote tarnepäevast.

  Toote garantiiremondi tarnekulud maksab ostja ja tagastuskulud maksab müüja. Garantiihooldused ja –remondid teostab Utec Oy, või kui ei ole teisiti kokkulepitud.

  Garantii alusel parandatud või asendatud toodetele annab müüja uue garantiiaja, kuid see kehtib ainult  kuni originaaltoote garantiiaja lõpuni.
 15. Hinna- ja tehnilised andmed
  Märgistel, piltidel, ringkirjades, joonistel, kataloogides ja hinnakirjades sätestatud hinna, mõõtme, kaalu ja jõudluse andmed, samuti muid tehnilisi ja muid üksikasju hõlmavat teavet antakse ilma siduva kohustuseta, väljaarvatud, kui pakkumises spetsiaalselt neile viidetakse.

  Eespool kirjeldatud teabe saaja ei tohi ilma müüja nõusolekuta kasutada, kopeerida, reprodutseerida, üleanda või muul viisil avaldada neid kolmandatele isikutele.
 16. Nõuetele vastavus
  Ostja nõustub järgima kauba tellimisel müüja tarnetingimusi.

 

Privaatsuspoliitika

Koneita.com on pühendunud klientide privaatsuse kaitsmisele ja annab võimaluse mõjutada andmetöötlust. Soovi korral võite piirata oma teabe kasutamist või meiega ühendust võtta kontaktivormi kaudu.

Registripidaja

Utec Oy / Koneita.com

Rullatie 6

60510 Seinäjoki

Soome

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Kliendiregistri andmeid kasutatakse klientide tellimuste, arvete esitamise ja kliendisuhete haldamise ning kliendisuhete teabe töötlemiseks.

Isikliku teabe, kontaktandmete ja makseandmete esitamine on kohustuslik, kui ostate Koneita.com-lt Interneti kaudu.

Registri sisu

• Kliendi identifitseerimisandmed (nimi, aadress, telefon ja e-post)

• Registreeritud kliendid kasutajanime ja parooliga

• Ostuga seotud teave ostetud toodete ostude ja tellimuse-spetsiifilise arvelduse / saatmise aadressi kohta.

• Kliendi poolt pakutav personaliseeritud teave ja kliendi ostuajaloo järgi kogutud teave

• Teadmised kliendi käitumisest meie veebilehe kasutamisel.

 

Regulaarsed teabeallikad

Informatsioon kogutakse kliendilt registreerimisel, seoses tellimusega, kliendi enda kontolt ja kui klient võtab ühendust meie klienditeenindusega kas telefoni teel või e-posti teel, või võtab ühendust meie poes isiklikult. Lisaks kogutakse kliendiandmeid automaatselt, kui klient kasutab meie veebilehte.

Teabe korrapärane avalikustamine

Teavet antakse ametiasutustele seaduses nõutud juhtudel, nt. kuritarvitamise uurimisel. Andmeid saab edastada kolmandale isikule, kes haldab või arendab teenuseid Koneita.com-le.

Andmete edastamine väljaspool ELi / EMP piirkonda

Andmeid ei avaldata väljaspool ELi / EMP riike, kui see ei ole vajalik Koneita.com või selle teeninduspartnerite tehniliseks rakendamiseks. Sellisel juhul tagab Koneita.com andmekaitse piisava taseme.

Kus mu isiklikku teavet kasutatakse?

Isiklikku teavet kasutatakse:

· Kliendisuhte säilitamiseks

· Tellimuste edastamineks, töötlemiseks ja arhiveerimiseks

· Koneita.com äri ja teenuste arendamiseks

· Kliendikogemuste parandamiseks

· Analüütilistel ja statistilistel eesmärkidel

· Koostades rohkem isikupärastatud sisu ja otseturundusel

· Kuritarvitamiste vältimiseks

· Klienditeenindus parendamiseks

Teavet töödeldakse kliendisuhte kohta Koneita.com ja kliendi vahel, kokkulepe, veebilehe kasutamine kliendi konkreetse selgesõnalise nõusoleku või juriidiliste kohustuste alusel.

Registri turvalisuse põhimõtted

Registriandmed salvestatakse süsteemis, mis nõuab isiklikke kasutajatunnuseid. Süsteem on kaitstud tulemüüride ja muude tehniliste vahenditega. Registriandmed asuvad lukustatud ja valvatud ruumides. Süsteemi jaoks vajalikud kasutajatunnused antakse ainult registripidaja töötajatele.

Isikuandmete töötlemisel ja tehnilistes lahendustes järgime häid privaatsustavasid, sealhulgas: andmete konsolideerimine, minimeerimine, pseudonüümimine, anonüümsus ja krüpteerimine. Isikuandmete töötlemisel on arvesse võetud alates 25. maist 2018 kohaldatavaid ELi andmekaitse määruse nõudeid.

Kõiki isikuandmete kättesaadavust jälgitakse vastavalt headele tavadele.

Kontrollimisõigus

Andmesubjektil on õigus kontrollida registris sisalduvaid andmeid ja saada nende koopia. Informatsiooni saate alla laadida oma kontole sisse logides ja avades lingi „Minu isiklik teave”.

Õigus nõuda teabe parandamist või kustutamist

Võite oma kontaktandmeid Koneita.com veebilehtede kaudu värskendada. Võite meiega ühendust võtta Koneita.com veebisaidi kaudu või taotluse alusel.

Kas minu isikuandmed avaldatakse kolmandatele isikutele?

Pakume kolmandatele isikutele olulist teavet, et tagada tarne ja turundus. Teie andmed edastatakse ka krediidiandjale seoses krediidiotsusega.

Kas küpsiseid kasutatakse veebilehtedel ja mis need on?

Koneita.com kasutab küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, näiteks brauseri kohalikku salvestust. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis brauser salvestab ja salvestatakse kasutaja arvutisse. Küpsistel ja muul informatsiooni tuvastamisel ("tags") on määratud kehtivusaeg, pärast mida eemaldab brauser "sildi". Me kasutame neid meetodeid funktsioonide, isikliku korrigeerimise teostamiseks seoses analüüsi ja sihipärase turustamisega.

Funktsionaalseid küpsiseid ja kohalikku salvestust kasutatakse näiteks kliendi identifitseerimisel, sisselogimise teenuses ja ostukorvis. Need funktsioonid vajavad heakskiitmiseks küpsiseid ja kohalikke salvestusfunktsioone. Serveri funktsionaalsete küpsiste kogum ja kohalik salvestus jäävad brauserisse 15 minutiks- 24 kuuks, kui neid pole brauseri seadetest selgesõnaliselt kustutatud. Saidi külastamine taastab küpsised ja kohaliku salvestamise, kui brauser seda võimaldab.

Kasutame meie saidi, populaarsete toodete, suundumuste ning müügiga seotud analüüsi ja nõusoleku korral sihipärast turustamist kasutades ära Google Analyticsi, Google'i tagahalduri, Google AdWordsi, Google'i Display-võrgustiku ja Google DoubleClicki. Google'ile saadetud teave on anonüümne

Maksevõimalused

Maksevaluuta: Euro ja Rootsi krooni (SEK)

 

Paytrail

Paytrail Oyj (2122839-7) teeb koostööd Soome pankade ja krediidiasutustega. Paytrail Oyj näidatakse maksekorraldajana konto või kaardi arvel ja edastatakse see müüjale.

Paytrail Oy on volitatud makseasutuse poolt. Kaebuse korral pöörduge toote tarnija poole.

Paytrail Oyj, ID number: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

Soome

Telefon: +358 207 181830

www.paytrail.com

E-pangandus

Paytrail Oyj (2122839-7) on internetipanga maksevahendusteenus, mis teeb koostööd Soome pankade ja krediidiasutustega. Kasutaja seisukohast toimib teenus just nagu traditsiooniline online-makse.

 

Klarna

Kui valite arve, saadetakse see e-posti teel Klarnale 24 tunni jooksul pärast ostu sooritamist koos ostuga seotud tähtpäevaga. Pange tähele, et Klarna kaudu arvet valides tuleb alati esitada täielik isiklik teave. Ostmisel kontrollib Klarna ostja krediidivõimet, mis võib hõlmata ka krediidiasutuse krediiditeabe kontrollimist. Klarna hindab krediidireitingus peamiselt kolme asja: 1) Klarna eelmiste maksete ajalugu. 2) ostuhinna summat ja 3) välisteavet, mida Klarna krediidiasutuselt kogub (saadetakse teade, et teave on krediidiasutuselt alla laaditud). Teisisõnu, see on kombinatsioon paljudest erinevatest teguritest, mis määravad, kuidas Klarna teie krediidireitingut hindab.

Kui makse ebaõnnestub, saate tellimuse üle kanda mis tahes muule pakutavale makseviisile. Kui teil on küsimusi oma krediidireitingu kohta, siis võtke ühendust Klarna-ga. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Klarna isikuandmetega tegeleb, palume teil tutvuda Klarna andmekaitsepoliitikaga.

 

PayPal

PayPali kaudu saate tasuda Visa, MasterCard ja American Express krediitkaartidega või oma PayPali saldoga. PayPali kaudu tasumine nõuab PayPali kontot. Lisateabe saamiseks: www.paypal.com (link)

Kui valite maksemeetodina PayPali, ühendatakse teid tellimuse lõpus otse PayPaliga. Kui olete juba PayPali klient, saate oma kasutajanimega sisse logida ja oma makse kinnitada. Kui olete PayPali uus klient, saate avada PayPali konto ja kinnitada pärast seda makse.

Teie tellimus töödeldakse, kui teie makse on meie juures registreeritud. Enamikul juhtudel võtab PayPali makse meile üle mõne minuti. Kui makse on registreeritud, saate oma meilile tellimuse kinnituse.