Yleiset toimitus- ja myyntiehdot (UTEC Oy, 10.12.2012)

1. Hinnat

Lähetteissä, laskuissa, tilauksissa, tilausvahvistuksissa, tarjouksissa ja hinnastoissa annetut hinnat ovat arvonlisäverollisia hintoja vapaasti myyjän varastossa, ellei toisin ilmoiteta. Kaikki kotisivuillamme esiintyvät hinnat ovat aina arvonlisäverollisia.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Mikäli tulli-, rahti-, arvonlisävero- tai muissa toimitukseen liittyvissä yleisissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, myyjällä on oikeus muuttaa tavaran hintaa samassa suhteessa kuin kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet.

2. Valuuttaehto

Mikäli hinnan lähtökohtana on ulkomaanvaluutta, hinta perustuu Suomen Pankin asianomaisen valuutan myyntikurssiin tarjouspäivänä, ellei muuta tarjouksessa määritellä. Mikäli valuuttakurssi muuttuu, on myyjällä oikeus muuttaa hintaa samassa suhteessa.

3. Pakkaus

Hinnastoissa ja luetteloissa mainitut hinnat tarkoittavat pakattua, toimitusvalmista tavaraa.

4. Toimitusehto

Toimitusehtona on vapaasti myyjän varastossa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

5. Toimitusaika

Ellei toimitusajasta ole erikseen sovittu, myyjä määrää toimitusajan. Toimitukset pyritään lähettämääntyövuorokauden kuluessa tilauksesta, mikäli tilatut tuotteet ovat myyjän varastossa tilaushetkellä.

Välimyyntiehto koskee tarjouksia heti varastosta, jolloin varastossa oleva tuote voidaan tarjouksenvoimassaoloaikana myydä toiselle asiakkaalle.

Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjäntoimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisestiaiheutunutta vahinkoa (kauppalaki 34 §).

6. Jälkitoimitukset

Mikäli tuotetta ei ole tilaushetkellä myyjän varastossa, tuote jää jälkitoimitukseen, ellei tilauksenyhteydessä toisin sovita.

7. Laskutusmyynti

Laskulle osto edellyttää tilinavausta.

Laskulle noudettaessa on tilauslomakkeen tai -numeron seurattava tilausta. Hakijan on todistettavahenkilöllisyytensä pyydettäessä. Asiakkaan luottotiedot tarkistetaan poikkeuksetta.

8. Maksuehto

Maksuaika laskutusasiakkaille määräytyy alalla yleisesti noudatettavan maksuehdon 7 pv netto mukaan,ellei erikseen ole toisin sovittu. Maksuaika alkaa laskun päiväyksestä.

Myyjä ei veloita pienlaskutuslisää, ellei asiakkaan kanssa ole erikseen muuta sovittu.

Mahdolliset toimituskulut lisätään laskun loppusummaan. Pika- ja erikoistoimituksista suoritetaankulujen mukainen lisäveloitus.

9. Viivästyskorko

Maksuajan ylityksestä myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa valtiovarainministeriön antaman,kulloinkin voimassa olevan suosituksen mukaisesti.

10. Omistusoikeus

Toimitettu tavara on myyjän omaisuutta, kunnes koko kauppasumma on maksettu. Vaaranvastuu siirtyyostajalle, kun tavaran luovutus tapahtuu.

11. Huomautukset

Tavaran määrää tai lajia koskevat huomautukset on tehtävä 8 työpäivän kuluessa tavaranvastaanottamisesta.

12. Toimitussisällön tarkastaminen

Ostaja on velvollinen tarkastamaan vastaanottamansa tuotteet. Myyjä ei vastaa toimitusvirheenseurauksena väärän tuotteen käyttöönotosta aiheutuneista vahingoista.

13. Palautukset

Tehty kauppa on sitova eikä myyjällä ole velvollisuutta hyväksyä palautusta, ellei siitä ole erikseensovittu. Sopimuksen mukaisesti toimitetut tavarat otetaan takaisin ja hyvitetään ainoastaan sillä ehdolla,että myyjä on hyväksynyt palautuksen. Tällainen tavara voidaan ottaa takaisin ainoastaan, mikäli se onalkuperäispakkauksessa ja -kunnossa.

Mikäli myyjä on hyväksynyt palautuksen, on sen yhteydessä mainittava ostajan nimi ja osoite, lähetteentai laskun numero, palautuksen syy sekä henkilö, jonka kanssa palautuksesta on sovittu. Huoltoa jatakuuta koskevissa palautuksissa on lisäksi oltava mukana vikaselvitys. Puutteellisia palautuksia eikäsitellä.

Palautukset on lähetettävä tavallisena postilähetyksenä rahti maksettuna. Myyjä ei hyvitä palautuksentoimituskuluja. Palautettavat tuotteet on pakattava erikseen esim. alkuperäiseen postituspakkaukseen. Itse tuotteissatai tuotteen omassa pakkauksessa ei saa olla osoitetarroja tms. eli palautettava tuote pakkauksineen onoltava myyntikelpoinen.

14. Takuu

Myyjä sitoutuu antamaan toimittamilleen tuotteille 1 vuoden takuun materiaalin ja valmistuksen osalta.Takuuaika alkaa tuotteen toimituspäivästä.

Tuotteen takuukorjaukseen toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja ja palautuskulut myyjä.Takuuhuollot ja -korjaukset UTEC Oy:n kautta ellei toisin sovita.

Takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tuotteille myyjä myöntää uuden takuun, kuitenkin vainalkuperäisen tuotteen takuukauden päättymiseen saakka.

15. Hinta- ja tekniset tiedot

Selosteissa, kuvissa, kiertokirjeissä, piirustuksissa, luetteloissa ja hinnastoissa esitetyt hinta-, mitta-,paino- ja suorituskykytiedot sekä muut teknistä ja muita yksityiskohtia sisältävät tiedot on annettusitoumuksetta, ellei tarjouksessa niihin nimenomaan viitata.

Edellä mainittujen tietojen saaja ei saa ilman luovuttajan suostumusta käyttää, jäljentää, monistaa,luovuttaa tai muulla tavoin antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.

16. Noudattaminen

Tilauksen yhteydessä ostaja sitoutuu noudattamaan myyjän toimitusehtoja.

 

17. Tietosuojalauseke

Koneita.com on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Asiakastililtäsi voit halutessasi rajata tietojesi käyttöä tai olla yhteydessä yhteydenottolomakkeella.

Rekisterinpitäjä

Utec Oy / Koneita.com

Rullatie 6

60510 Seinäjoki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja asiakkuuden hoitoon sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen.

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Koneita.comista Internetin kautta.

Rekisterin tietosisältö

-Asiakkaan yksilöivät tiedot ( nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite )
-Rekisteröityneillä asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana
-Tuotteita ostaneilta ostoon liittyvät tiedot ostetuista tuotteista sekä tilauskohtaiset laskutus/toimitusosoitetiedot.
-Asiakkaan itse antamat personoivat tiedot sekä asiakkaan ostohistorian mukaan kerätyt tiedot
-Verkkosivustomme käytöstä kerättävä tieto asiakkaan käyttäytymisestä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä, tilauksen yhteydessä, asiakkaan oman asiakastilin kautta sekä asiakkaan ollessa yhteydessä asiakaspalveluumme joko puhelimitse tai sähköpostitse sekä henkilökohtaisesti asioimalla myymälässämme. Lisäksi asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään automaattisesti asiakkaan käyttäessä verkkosivujamme.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä. Tietoja voidaan siirtää Koneita.com:in lukuun toimivien palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien järjestelmiin.

Tietojen siirto EU/ETA –alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU / ETA maiden ulkopuolelle, ellei se ole Koneita.com:in tai yhteistyökumppanin palvelun teknisen toteutuksen vuoksi tarpeellista. Tällöin Koneita.com huolehtii riittävästi tietosuojan tasosta.

 

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

-Asiakkuuden ylläpitämiseen
-Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
-Koneita.com:in toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
-Asiakaskokemuksen parantamiseen
-Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
-Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
-Väärinkäytösten estämiseen
-Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Koneita.com:in väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jonka käyttämiseen vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Järjestelmään tarvittavat käyttäjätunnukset myönnetään vain rekisterin pitäjän työntekijöille.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi, anonymisointi ja enkryptaus. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopio. Voit ladata tiedot kirjautumalla asiakastilillesi ja avaamalla ”Henkilökohtaiset tietoni” linkin.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai tietojen poistamista

Asiakas voi päivittää omia yhteystietojaan Koneita.com verkkosivujen kautta tai pyytää poistamaan tiedot kokonaan olemalla yhteydessä yhteydenottolomakkeella.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Koneita.com käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Hyödynnämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria, Google AdWordsia, Google Display Networkia ja Google DoubleClickiä sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.

 

Maksutavat

Maksuvaluutat Euro ja ruotsin kruunu (SEK)

Paytrail

Paytrail Oyj (2122839-7) toimii yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Klarna

Mikäli valitset laskun, se lähetetään sähköpostilla Klarnalta 24 tunnin sisään ostohetkestä ja sillä eräpäivällä, joka on ilmoitettu ostoprosessissa. Huomioi, että Sinun on aina annettava täydellinen henkilötunnus, kun valitset maksutavaksi Klarna-laskun. Klarna tarkistaa ostohetkellä ostajan luottokelpoisuuden, mikä voi tarkoittaa myös luottotietojen tarkistamista luottotietopalvelusta. Luottoarviossa Klarna tarkastelee pääasiallisesti kolmea asiaa: 1) aikaisempaa maksuhistoriaa Klarnalla, 2) ostosumman suuruutta sekä 3) ulkoista tietoa, jonka Klarna hakee luottotietopalvelusta (saat viestin, jossa kerrotaan, että tietoa on haettu luottotietopalvelusta). Kyseessä on toisin sanoen yhdistelmä eri tekijöitä, joiden avulla Klarna arvioi luottokelpoisuuttasi. Voit suorittaa tilauksen jollakin muulla meidän tarjoamista maksutavoista, jos maksu laskulla ei onnistu. Ole yhteydessä Klarnaan, jos Sinulla on kysyttävää luottokelpoisuuden arvioinnista. Saadaksesi lisätietoja Klarnan henkilötietojen käsittelystä, pyydämme Sinua tutustumaan Klarnan tietoturvaselosteeseen.

PayPal

PayPalilla voit maksaa Visa, MasterCard ja American Express -luottokorteilla tai PayPal-saldollasi. PayPalilla maksaminen edellyttää PayPal-tiliä. Lisätietoa: www.paypal.com

Kun valitset maksutavaksi PayPal-maksun, sinut ohjataan tilaustapahtuman lopuksi suoraan PayPaliin. Jos olet jo PayPal-asiakas, voit kirjautua sisään käyttäjätunnuksillasi ja vahvistaa maksun. Jos olet uusi asiakas PayPalissa, voit avata itsellesi PayPal-tilin ja vahvistaa maksun sen jälkeen.

Tilauksesi siirtyy käsiteltäväksi, kun maksusuorituksesi on kirjautunut meille. Useimmiten PayPal-maksun siirto meille tapahtuu muutamassa minuutissa. Maksun kirjauduttua saat tilausvahvistuksen sähköpostiisi.